Leslocaties

De groepen 3 tot en met VO2 hebben les in de klaslokalen van AISZ, de Amerikaans Internationale School van Zagreb. Hier kunnen we vanaf 15.30 uur terecht, aansluitend aan het lesprogramma van de internationale school. De peutergroep en groep 1 en 2 krijgen les op de Baza, Ksaverska cesta 16.

Lesmethoden

Groep 1 en 2:  

Groep 1 en 2 maakt gebruik van de methode Ik & Ko.  De nadruk ligt hierbij op de mondelinge taalvaardigheid en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast komen beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod. Allemaal binnen de context van aansprekende thema’s, waarin de knuffelpop Ko een belangrijke rol speelt. De pop Ko is het vriendje van de kleuters, bij wie ze zich veilig voelen, gaat regelmatig mee naar huis met de kinderen en tijdens zijn 'logeerpartijtjes' meedraait in het gezin.

Ik & Ko stimuleert de betrokkenheid van het kind met thema's die uit de directe en minder directe leefomgeving van de kinderen komen. Activiteiten als knutselen, voorlezen, rollenspellen, liedjes zingen, poppenkast, gedichtjes opzeggen, prentenboeken bekijken, bieden hiervoor een grote hoeveelheid aanknopingspunten. Het grote voordeel van deze activiteiten is dat ze ervoor zorgen dat de taal die wordt aangeboden en gebruikt, functioneel is en betekenis krijgt. Kleuters zijn volop bezig met ‘voorbereidend lezen’ en ‘ontluikende geletterdheid’. Ze maken spelenderwijs kennis met geschreven taal en letters.

De leerlingen krijgen huiswerk (3 werkbladen) die te maken hebben met het behandelde thema. Van de ouders wordt verwacht dat zij de kinderen stimuleren tot het maken van het huiswerk en hun the begeleiden waardoor de ouders betrokken worden bij wat er op school gebeurd. Er worden wekelijks boeken geleend om voorlezen te stimuleren.

 

Groep 3:

Groep 3 werkt met de methode De Leessleutel. Deze methode is door de Stichting NOB aangepast voor het NTC-onderwijs. Het accent ligt hierbij op de leerlijnen ‘lezen’ en ‘woordenschat’. Begrijpend luisteren en begrijpend lezen komen daarnaast aan bod bij het aanbieden van verhalen en prentenboeken. Daarbij wordt ook veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de woordenschat. Naast het leesgedeelte heeft de Stichting NOB een gerichte selectie gemaakt van activiteiten met betrekking tot taalbeschouwing en spelling om kinderen de Nederlandse spellingsregels en aspecten van taalbeschouwend onderwijs bij te brengen.

Binnen de thema’s van De Leessleutel gaat het daarbij om:

• een juiste herkenning en uitspraak van de Nederlandse klank–letterkoppelingen;

• afwijkende spellingspatronen;

• de schooltaal die hoort bij leren lezen en schrijven in het Nederlands (woorden zoals komma, uitroepteken, etc.).

 

Groep 4 en hoger:

Voor deze groepen maakt NTC Zagreb gebruik van de methode Taal actief. Deze methode is voor het taalonderwijs op Nederlandse en Belgische scholen ontwikkeld, waar doorgaans 5 uur per week aan Nederlandse wordt besteed. NTC-scholen beschikken gemiddeld over 3 uur Nederlandse les per week. Om toch aan de kerndoelen van het taalonderwijs in minder lestijd te voldoen, heeft de Stichting NOB voor de methode Taal actief speciale NTC-modulen ontwikkeld. Deze modulen bevatten een selectie van de leerstof en maakt het zo mogelijk om toch in 3 uur de leerdoelen van het taalonderwijs te behalen.

Volgens de Stichting NOB is de methode Taal actief zeer geschikt voor NTC-onderwijs. De methode bevat goede leerlijnen voor taal, spelling en woordenschat, die geïntegreerd en thematisch worden aangeboden. Ook biedt de methode een goede handleiding, veel mogelijkheden tot differentiatie, toetsen ter evaluatie en veel nuttige adviezen.

Voor de groepen 4 tot en met 8 geldt dat er van de 3 beschikbare uren per week gemiddeld 2 uur besteed wordt aan activiteiten voor mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, taalbeschouwing en spelling. Eén uur is voorbehouden voor technisch en begrijpend lezen en cultuuronderwijs.

 

Voortgezet onderwijs:

Sinds enkele jaren heeft de school ook groepen in het Voortgezet Onderwijs. In het schooljaar 2017-2018 heeft de school een groep op niveau van VO4. Volgend jaar zal deze groep naar verwachting voorbereid worden op het Staatsexamen NTII. Voor de lessen wordt de methode Nieuw Nederlands gebruikt, door de docenten aangevuld met eigen materiaal.

De methode Nieuw Nederlands heeft zich als zeer nuttig bewezen in de bovenbouw van de NTC scholen wereldwijd. Het Leerboek heeft zes hoofdstukken – elk met een eigen thema – en drie projecten. Door de hoofdstukken wordt uitgebreid gewerkt aan lees- en spellingvaardigheden evenals grammatica en woordenschat. De cursussen Spreken/ kijken/luisteren en Schrijven eindigen altijd met een Taak (een doe-opdracht). Een ander bestanddeel van de methode is het Activiteitenboek.    Daarin zitten extra oefeningen, invulbladen, werkbladen bij de projecten, woordenlijsten en de gereedschapskist (handige stappenplannen). Elk hoofdstuk uit het Leerboek eindigt met een Test waaruit we verder kunnen bepalen of verder oefenen uit het Activiteitenboek nodig is.

Voor meer informatie over de gehanteerde lesmethodes, kunt u terecht op de website van het NOB: www.stichtingnob.nl, of van de uitgever: www.malmberg.nl. 

 

Lesrooster 2018 - 2019

Elke maandag- of woensdagmiddag (verschilt per groep) wordt er op de AISZ les gegeven van 15.30 tot 18.00 uur. Daarnaast organiseert NTC Zagreb ook dit schooljaar weer een aantal culturele activiteiten. Omdat deze activiteiten deel uitmaken van het onderwijsprogramma en deelname hieraan door de kinderen dus verplicht is, maken wij de data hierbij alvast bekend.

Belangrijke data voor het schooljaar 2017/2018

Eerste lesdag op BAZA

maandag 10 september 2018

Eerste lesdag op AISZ

maandag 10 september 2018

Familiedag

zondag 14 oktober 2018

Herfstvakantie

29 oktober - 2 november (AISZ dicht)

Viering Sinterklaas 

woensdag 5 december 2018

Kerstvakantie

17 december 2018 tot 7 januari 2019

Rapporten (1) digitaal versturen 

vrijdag 21 december 2018

Eerste lesdag na de kerstvakantie

maandag 7 januari 2019

Oudergesprekken

zondag 20 januari 2019

Krokusvakantie

18 - 22 februari 2019 (AISZ dicht)

Paasvakantie

22 - 26 april 2019

Koningsdag

zaterdag 27 april 2019

Afname CITO toetsen deel 1 

maandag 6 mei/woensdag 8 mei 2019

Afname CITO toetsen deel 2  

maandag 13/woensdag 15 mei 2019

Rapporten (2) digitaal versturen

vrijdag 14 juni 2019

Oudergesprekken

maandag 3 juni/woensdag 5 juni 2019

Laatste lesdag 

woensdag 12 juni 2019

Schoolgids

Meer uitgebreide informatie is te vinden in de Schoolgids.